Vad gör ni i styrelsen för GGM IF?

March 16, 2016
styrelsen

Just nu är styrelsen för Geek Girl Meetup Ideella Förening igång med en mängd olika projekt.

Vi försöker få styr på den nya hemsidan, som är just för den ideella föreningen, och inte den internationella delen av GGM. Det är vi som styr med riksevent och det som gäller samordning av oss geek girls i Sverige.

Delar av styrelsen är involverade i arrangemangen kring rikseventet Better togetHER 28-29 maj (YEAH!).

Andra delar ägnar sig åt att sköta ekonomin, så att allt sköts på rätt sätt. Banker och revisorer och annat smått och gott.

Det vi ser fram emot här näst är en styrelsekurs som vi ska gå allihop för att bli ännu vassare styrelsemedlemmar. Vi kommer även kunna erbjuda några externa platser på kursen, för medlemmar i GGM IF.

Vi hoppas att kunna erbjuda er ännu mer stöttning och pepp framöver!

Skärmavbild 2014-08-17 kl. 13.01.35

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *