Category Archive for "Events"

Välkommen på årsmöte! – 27 maj 2018

May 22 2018

Detta år hålls årsmötet hos Comprend Stockholm, söndag 27 maj kl 16-18. Kom för att välja nya styrelsen, stanna för att spåna…

GEEK EVOLUTION – 13 maj 2017

Mar 07 2017

Vi rör oss allt snabbare in i framtiden. Med artificiell intelligens och nanoteknik har vi gjort science fiction till vardag och vi…

Better TogetHER – 28 & 29 maj 2016

Mar 07 2016

Allt vi gör blir bättre när vi gör det tillsammans. Inom området socialt entreprenörskap och social innovation finns starka förebilder i form…

Big Sister 2015

Mar 07 2015

2015 hade det årliga rikseventet tema säkerhet och övervakning med namnet Big Sister.