Category Archive for "Events"

Better TogetHER – 28 & 29 maj 2016

Mar 07 2016

Allt vi gör blir bättre när vi gör det tillsammans. Inom området socialt entreprenörskap och social innovation finns starka förebilder i form…

Big Sister 2015

Mar 07 2015

2015 hade det årliga rikseventet tema säkerhet och övervakning med namnet Big Sister.